Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEDTUCHY

 

Najednou máte náhlý vzestup adrenalinu po celém těle, aniž byste k tomu měli nějaký důvod či logické vysvětlení. Avšak může to být i působení nějakého pole, které na vás může působit. Zkuste si udělat takový malý úklid v duši (zda vás něco netrápí, nebo zda je ve vás něco nedokončeného) Pokud ne, pak je to problém někoho jiného a vy pouze cítíte neklid tohoto člověka.

Najednou se podíváte na oblohu a vidíte neobvyklé formace mraků či vám najednou mrak něco připomene a vy víte, že je to pozitivní či negativní znamení.

Na ulici vás míjí neznámý člověk a přitom k vám pronese jednu či více neosobních vět.

V jednom dni vám nezávisle na sobě několik lidí řekne stejnou informaci. Měli bychom si zejména povšimnout v jakém pořadí či sledu k nám informace proudí.

Opakovaně nebo v letmu na ulici či v obchodě, úřadě zahlédnete osobu, kterou znáte, ale podíváte-li se pozorněji zjistíte, že je to někdo úplně jiný. Buď máte tuto osobu kontaktovat nebo ona v nejbližsí době kontaktuje vás.

Probudíte se bez důvodu v noci. Něco nebo někdo vás volá. Buďte pozorní a zkuste se např. zeptat kyvadla, kdo by asi z vašeho okolí potřeboval od vás pomoci.

Najednou cítíte nutkání vzdálit se od osoby nebo osob a jejich okruhu se kterými jste. Poslechněte svůj vnitřní hlas.

Zničeho nic ucítíte naléhavou potřebu např - jíti jinou cestou ten den, než obvykle chodíte, či najednou vás napadne jet autem jinou cestou než obvykle jezdíte. Nebo vás najednou něco přiměje někomu známému zavolat, aniž byste to měli ten den v plánu.

V noci se vám zdá sen o někom známém, pokuste mu svůj sen řici, možná je v něm skyryté nějaké poselství.

Najednou pocítíte netypické chování vašeho mazlíčka, začne být neklidný a dělá úplně divné věci, které obvykle nedělá.

...No určitě jste viděli aspoň nějaký díl Nezvratného osudu, tak to je trošku přehnané ale tak nějak se to děje...

 

 

 

 

DRUHY KINEZE

 

Aerokineze

- z latinského Aer = vzduch

- Schopnost ovládat plyny a jejich proudění.


Atmokineze

- z latinského Atmosphaera = atmosféra

- Schopnost ovládat atmosférické podmínky v určité oblasti.


Elektrokineze

- Pravděpodobně z latinského Electricitas = elektřina

- nebo též z latinského Electrum = jantar

- Schopnost práce s elektrony.


Chronokineze

- z latinského Chronos = čas

- Schopnost měnit pomocí vůle vnímání toku času kolem sebe sama.


Lumokineze

- z latinského Lumen = světlo

- Schopnost práce s fotony.


Pyrokineze

- z latinského Pyr = oheň

- Schopnost pomocí vůle nejen ovládat oheň, ale také jakkoli termicky působit na své okolí.


Telekineze

- Schopnost pomocí vůle ovlivňovat předměty na fyzické úrovni. Nejedná se pouze o přemisťování, ale také o deformaci, apod.


Telepatie

- z latinského tele = vzdálené

- z latinského pathia = cítění

- Schopnost vést informační tok k jiné bytosti, bez použití smyslových orgánů, psaného i jakéhokoli jiného projevu atd. Informace je "vložena" přímo do mysli cílového objektu.

 

 

 

 

TELEPATIE

Výraz telepatie je odvozen z řeckého slova tele (vzdálené) a pathe (cítění). Tento termín byl poprvé použit francouzským badatelem Fredrickem W. H. Myersem, zakladatelem SPR (společnosti pro psychický výzkum). Počátky zájmů o tento jev můžeme hledat v "mesmerismu" (Franz Mesmer), kde se říká, že telepatie spadá mezi největší fenomény, pozorované u zmagnetizovaných subjektů, kteří četli myšlenky přenášené nikoliv slovy, ale pouhou myslí.
Brzy další psychologové a psychiatři objevili stejný fenomén u svých pacientů. Sigmund Freud si toho všiml tak často, že se tomuto počal také věnovat. Označil to jako regresivní, prvotní schopnost, kterou jsme ztratili v běhu evoluce, ale stále, za určitých podmínek, máme všichni schopnost ji projevit.
Telepatické jevy bývají nejznamenitější z celé parapsychologie. Podle SPR se telepatie stala prvním fenoménem, který byl studován vědecky. Podstata telepatie tkví v tom, že nějaký stav vědomí, počitek, barvy, zvuk, bolesti, chuti, představy předmětu, kresby, nebo čísla se přenáší přímo z vědomí jednoho člověka do vědomí jiného člověka bez prostřednictví smyslového vnímání.
Milující dvojice projevuje ve svém vztahu více telepatických schopností, než kdokoli jiný. Také mezi členy rodiny je tento jev zcela běžný. Matky cítí, když jsou jejich děti v nebezpečí. Dvojčata jsou často naladěna na stejnou frekvenci a komunikovat mohou jinými způsoby, než které používáme my.
Také někteří domácí mazlíčci vykazují vysoký stupeň psychického vědomí k určitým členům rodiny. Dokážou vycítit nebezpečí a varovat, poznají člověka, který jim chce ublížit a také se podle toho často chovají.
V době válek lze zcela záměrně a systematicky využívat telepatických a telegnostických schopností jasnozřivých vojáků k určování pozic nepřítele a jeho palebné síly. Pomocí psychické energie lze poskytnout sdělovací prostředky mezi ponorkou a pozemními základnami, které se využívaly a využívají dodnes. Podívejme se na některé pokusy fenoménu telepatie.

TELEPATICKÉ POKUSY

 

1. TELEPATICKÝ POKUS

Jdete-li po ulici a chcete, aby se před vámi jdoucí osoba ohlédla, co učiníte? Jděte s ní stejným krokem, tedy rytmicky, vykročí-li ona osoba pravou nohou, abyste vykročili taky pravou, zvedá-li levou, vy byste současně zvedli také levou nohu. Při tom rytmicky dýchejte a zírejte jí upřeně na záď hlavy s pevným přáním nebo rozkazem, aby se ohlédla. Výsledek vás hned poprvé překvapí.

2.TELEPATICKÝ POKUS

Je již obtížnější. Požádáme nějakou osobu, aby usedla pohodlně na židli ve vedlejším pokoji a snažila se na nic nemyslit. Usedneme rovněž na židli a nyní rytmicky dýchajíce koncentrujeme se například na rozkaz, aby vstala a usedla na židli jinou, nebo aby svlékla kabát, otevřela dveře apod. Pokusná osoba je jakousi zvláštní neodolatelnou mocí nutkána k provedení našeho rozkazu. Po několika pokusech můžeme vyměnit úlohy, abychom se naučili být vysílateli i příjmateli.
Postavíme se zpříma za pokusnou osobu sedící na židli s uzavřenýma nebo zavázanýma očima. Vezmeme kousek čistého papíru, nakreslíme na něj jednoduchý obrazec, jako např. trojúhelník, čtverec, kruh apod. a rytmicky dýchajíce koncentrujeme se na obrazec s pevným přáním, abychom jej přenesli do vědomí sedící osoby. Pokusná osoba si uvědomí obrazec buď intuitivně, t. j. vyvstane v ní náhle představa například o kruhu nebo i jasnovidně, kdy vidí kruh zřetelně svým vnitřním zrakem. Pak můžeme přistoupit k obrazcům složitějším, napsaným slovům nebo větám.

3.TELEPATICKÝ POKUS

Pokusné osobě zavážeme oči, usedne ve vedlejším pokoji ke stolu, dáme ji tužku a papír s tím, aby po daném znamení nakreslila obrazec, který prvně přijala. Vysílatel kreslí na vlastní papír v první místnosti čtverec, kruh, hvězdu, ptáka, květ, stůl apod. Obě kresby se pak porovnávají.